Select Page
  • DOĞRU YERDE / Right Place 100% 100%
  • DOĞRU ZAMANDA / Right time 100% 100%
  • DOĞRU KİŞİLERİN / Right People 100% 100%

BULUŞMA NOKTASI / Meeting Point

ORTAK PAZAR ALANIDIR

Elinizdeki mal ve hizmeti, istediğiniz oran ve rakamda bu pazara sunabilir, karşılığında pazarda bulunan istediğiniz mal veya hizmeti alabilirsiniz.

Arz / Talep doğrultusunda ticaret hacminizi arttırabilirsiniz